Pølsebildet

Plakat av Silja Leifsdottir

Fotografi av Silja Leifsdottir. Opprinnelig en kommentar til dansk innvandringspolitikk, senere brukt som invitasjon til 60-årsdag og vist på MTV. Nå endelig tilgjengelig som plakat!