En rute: Martin Ernstsen

Martin Ernstsens plakat Uten tittel er en del av serien En rute gitt ut på Feil forlag Desember 2008.

Se de andre plakatene: Øystein Runde, Bendik Kaltenborn, Bjørn Bjarre.

Fire tegnere som alle har jobbet med tegneseriemediet på hvert sitt vis presenterer i Feil forlags prosjekt En rute hvert sitt svar på hva en enruter kan være. Rutene trykkes i formatet 49×69 cm, hver i 100 nummererte eksemplarer, og selges for 100,-/stk.

Tegneserien forbindes gjerne med en rekke tegninger og tekster stilt etter hverandre i en rekkefølge. Dermed blir ordet tegneserie en betegnelse som ikke helt gir noen mening når man snakker om enruterformatet. I denne serien får vi presentert 4 enkeltstående arbeider som på hvert sitt vis balanserer på grensene til hva man vanligvis forbinder med sjangeren. Disse fire rutene er både tegninger, tegneserier og plakater på samme tid og utvider enruterformatet ved at de blant annet har valgt å gå bort fra kjennetegn som enten humoren, snakkeboblen, den umiddelbare vitsen, de gjenkjennelige hovedpersonene eller den narrative fortellingen som har en begynnelse og en slutt. Størrelsen spiller i tillegg en rolle for hvordan rutene til slutt oppleves da de ikke er små ruter i en bok, men er skapt for å bli trykt som større plakater. Disse fire rutene hviler ikke på at de befinner seg trygt innenfor en sjanger med klare grenser, men viser en nysgjerrighet for hva som befinner seg nettopp midt i mellom.