Whatever it is, it is pulling us away

En utgivelse av Sara Elstad Rehnlund og Susanne Quist

Menneskefigurer befinner seg i situasjoner de ikke har kontroll over. Det kan være en person som er låst fast i en bevegelse som gjentar seg, kroppsdeler som muterer og deler seg opp i flere biter, eller at forstyrrende elementer skaper en uklarhet rundt kroppens funksjoner. Kunstnerne er interessert i hva som skjer når gester blir tatt ut av sin kontekst og tømt for sin umiddelbare betydning. I mange av tegningene får vi se en isolert skikkelse på et ellers tomt ark, men noen ganger zoomes det ut til å vise kontakt mellom to personer, eller det zoomes inn på enkelte deler av kroppen.

Utgivelsen er trykket opp i 70 eks. Pris: 50,-