Nyheter

Never mind the Benefits

Velkommen til lanseringsfest på UKS, torsdag 29.november kl. 20.00!

Hvordan påvirker penger en kunstners integritet og relevansen av et kunstnerskap? Har finansieringskilden noe å si for kunstnerisk motivasjon eller lesningen av et verk? Hva er forskjellen på offentlige og private penger?

Dette er noen av spørsmålene som stilles og forsøkes besvart i antologien Never mind the Benefits. Kunstnere, kuratorer, kritikere og skribenter kommer her til ordet i en serie essayer og samtaler der takhøyden er stor og innfallsvinklene mange.

Kunstfeltet lar seg mer eller mindre kritisk sponse av private midler og kulturpolitikken fremmer næringsaspekter ved kunstneriske uttrykk. Derfor er det viktigere enn noensinne at kunstnere, kuratorer og andre aktører innenfor kunstfeltet har et bevisst og reflektert forhold til kunstens komplekse finansieringsmodeller. Never mind the Benefits er ment som et bidrag til en av de mest aktuelle og samtidig lite diskuterte problemstillinger ved kunstfeltet.

Utgivelsen er kuratert av Gjertrud Steinsvåg og utgitt av Feil forlag som en nettpublikasjon. Tekstene kan lastes ned fritt fra nevermindthebenefits.no

Av: Kjersti Solbakken

Feil forlag at NY Art Book Fair

We are really happy to announce that Feil forlag will participate at The NY Art Book Fair in September! The fair is open September 28–30 and there will be a preview on Thursday September 27 from 6–9 pm.

The NY Art Book Fair writes:

Printed Matter presents the seventh annual NY Art Book Fair at MoMA PS1, Long Island City, Queens. Free and open to the public, the NY Art Book Fair is the world’s premier event for artists’ books, catalogs, monographs, periodicals, and zines presented by more than 250 international presses, booksellers, antiquarians, artists, and independent publishers from over twenty countries.

Lucy Lippard and Paul Chan are the keynote speakers for this year’s Contemporary Artists’ Books Conference—a dynamic, two-day symposium on emerging practices and debates within art-book culture. The Classroom—a curated series of artist-led workshops, readings, and discussions—will engage visitors in lively conversation all weekend long. The NY Art Book Fair will also include special project rooms, screenings, book signings, and performances throughout the weekend.

Over 15,000 artists, book buyers, collectors, dealers, curators, independent publishers, and other enthusiasts attended the NY Art Book Fair in 2011.

For more information, go to their website

Av: Kjersti Solbakken

Feil forlag at Kunstpublikationer 2012

We are happy to announce that Feil forlag will participate at the book fair at Overgaden, Kunstpublikationer 2012.

The fair opens Friday the 11th of May, and is open Saturday and Sunday from 12:00-17:00.

We will bring a selection from our catalogue and will also show the video Aktmalerin by Mercedes Mühleisen and Øyvind Aspen.

Av: Kjersti Solbakken

We have traveled far

Feil forlag presenterer:

WE HAVE TRAVELED FAR

Roxy Farhat, Richard Alexandersson og Jesper Fabricius.

W17, Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17

Fredag 27. januar, 19:00


En liten flat stein i marmor, sort på den ene siden, innsmurt i olivenolje og innpakket i plast. Et dansk leksikon om kunst, musikk, film, radio og tv med små pornografiske bilder klistret på omslaget. Cd-utgivelsen av Dr. Albans plate Born in Africa fra 1996.

Et objekt som er løsrevet fra sin kulturelle kontekst kan presenteres som objektiv data og representere det generelle. Dersom kulturelementet blir for sterkt formidlet beveger objektene seg fra å være eksempler til å være i en helt annen sfære – de omformes til symboler. All kunnskap er historisk situert. Forskning pågår aldri upåvirket av sin samtid og er ikke et hermetisk lukket felt. Clementine Deliss, direktøren for Weltkulturen Museum i Frankfurt am Main, har sagt at desto lengre et objekt har reist i tid og geografi, jo mindre vet man om det, og desto mer vanlig er det å kompensere med overforklarende og reduserende informasjon i utstillingsdesign og formidlingsmateriale. Hun på sin side mener at jo mindre man vet om et objekt, desto flere bøker kan man skrive om det.

Tre objekter har blitt sendt i en sirkel fra en kunstner til en annen. Ingen av kunstnerne kjente hverandre før prosjektet ble igangsatt. Hvordan oppleves det når en påtrengende opplevelse – å få noe i posten utvalgt av noen du ikke kjenner, er ment å sette i gang en prosess hos deg som kunster? Hvordan kan et objekt danne grunnlaget for kommunikasjon på tvers av ulike kunstnerpraksiser? Kan man skrive videre på en allerede tydelig intensjon som ikke er din egen, eller må man forsøke å nullstille objektet for å skape en ny lesning?


Feil forlag er for tiden gjester på W17, Kunstnernes Hus i Oslo. I løpet av en periode på fire måneder vil de gi ut tre publikasjoner av inviterte kunstnere, produsert og lansert på W17. We have traveled far er den tredje utgivelsen i denne serien. Prosjektet er kuratert av Kjersti Solbakken.

W17 er et atelierprogram initiert og finansiert av Bildende Kunstneres Hjelpefond. Programmet drives av Kunstnernes Hus og pågår fra 2008 til 2014. W17 tilbyr atelierer, produksjonsstøtte og visningsmuligheter for norske kunstnere eller kunstnere som er virksomme i Norge. Atelierprogrammet tilbys tre kunstnere av gangen i en begrenset tidsperiode.


Roxy Farhat

Richard Alexandersson

Jesper Fabricius

Av: Kjersti Solbakken

AKTMALERIN - en trans-alpinsk kunstreise på elektrisk sykkel

Øyvind Aspen og Mercedes Mühleisen presenterer:

AKTMALERIN – en trans-alpinsk kunstreise på elektrisk sykkel

W17, Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17
Torsdag 12. januar 2012, 19:00


Kunstneren Friedo Niepmann og oppfinneren Hartmut Schmidt legger ut på en 600 kilometer lang trans-alpinsk kunstreise fra München til Venezia. Ved hjelp av Schmidts egenproduserte elektriske sykler, blir Niepmanns skulptur Aktmalerin fraktet den lange veien over Alpene. Skulpturen er tung og været dårlig, men de fortsetter målrettet gjennom endeløse daler, landsbyer og fjellpass mot Venezia.

Reisen dokumenteres med Schmidts videokamera. I etterkant oversendes videokassettene Mercedes MühIeisen og Øyvind Aspen som nå stolt presenterer: AKTMALERIN – en trans-alpinsk kunstreise på elektrisk sykkel. Videoen gis ut på dvd og vil være gratis på lanseringen.


Øyvind Aspen og Mercedes Mühleisen er begge utdannet ved Kunstakademiet i Oslo. Ved siden av dette unike samarbeidsprosjektet, og generell flikking på egen kunst, er de en del av kollektivet bak det kunstnerdrevne galleriet Tidens Krav i Oslo.

Feil forlag er for tiden gjester på W17, Kunstnernes Hus i Oslo. I løpet av en periode på fire måneder vil de gi ut tre publikasjoner av inviterte kunstnere, produsert og lansert på W17. AKTMALERIN – en trans-alpinsk kunstreise på elektrisk sykkel er den andre utgivelsen i denne serien.

W17 er et atelierprogram initiert og finansiert av Bildende Kunstneres Hjelpefond. Programmet drives av Kunstnernes Hus og pågår fra 2008 til 2014. W17 tilbyr atelierer, produksjonsstøtte og visningsmuligheter for norske kunstnere eller kunstnere som er virksomme i Norge. Atelierprogrammet tilbys tre kunstnere av gangen i en begrenset tidsperiode.

Øyvind Aspen
Mercedes Mühleisen


Av: Kjersti Solbakken

Feil Forlag presents Rønning / Reynolds ARMANI / dada

Feil Forlag presents Rønning / Reynolds – ARMANI / dada

W17, Kunstnernes Hus Wergelandsveien 17, Oslo

Thursday, November 17, 7 PM


ARMANI / dada is a new tendency in art. Rub my ear with your wet finger; we amplify each other’s highs and lows.

How does one achieve eternal bliss? By saying ARMANI / dada. How does one become famous? By saying ARMANI / dada. With a noble gesture and delicate propriety. Till one goes crazy. Till one loses consciousness. How can one get rid of everything that smacks of journalism, worms, everything nice and right, blinkered, moralistic, europeanised, enervated? By saying ARMANI / dada. ARMANI / dada is the world soul, ARMANI / dada is the pawnshop. ARMANI / dada is the world’s best lily-milk soap. And in questions of aesthetics, the key is quality.

Like Kate Moss doing Ashtanga Yoga gigantically sculpted in marble. A line of poetry is a chance to get rid of all the filth that clings to this accursed language, as if put there by stockbrokers’ hands, hands worn smooth by coins. All the words are other people’s inventions. I want my own stuff, my own rhythm and all I can think of is Kate Moss’s enormous pussy.

The dadaist manifesto, is that the whole thing? I dunno, it was the first hit on Google.


–––––––––––––––––––––––


Halvor Rønning (NO) and Martyn Reynolds (NZ) have been working together since they first met in Vienna in 2010. Recent joint exhibitions include Das Kind, der Gangsta und die neuen Freiheiten, Former Bell Street project space, Vienna 2010, ACICS – pure affect, MFAPS, Oslo 2011 and PROPERTY PORN, Holodeck, Oslo 2011.

We are also proud to present Tahi Moore (NZ) and MouNTaiNMisT (NO) as text contributors for ARMANI / dada.

Feil Forlag is currently resident at W17 at Kunstnernes Hus in Oslo. During a period of four months they will commission three publications, produced and launched at W17. ARMANI / dada is the first publication in this series.

W17 is a residency program initiated and funded by the Visual Artists’ Assistance Fund. The program is run by Kunstnernes Hus, and runs from 2008 to 2014. W17 offers studios, production support and viewing opportunities for Norwegian artists or artists who are active in Norway. The studio program is offered to three artists at a time for a limited period of time.

Halvor Rønning
Martyn Reynolds

Av: Kjersti Solbakken

Modeling Agency Book Launch, Talk and Party

Feil forlag is pleased to announce the official Norwegian launch of the book Modeling Agency by Janus Høm (DK) and Martyn Reynolds (NZ). The book was published in Vienna and Copenhagen this autumn and will now be available in Norway.

The launch and party will be at Feil Forlags temporary headquarters at the W17 residency studio 1 at Kunstnernes Hus (Entrance at the back of the building) Thursday November 10th at 7 PM.

At the launch there will be a talk by Janus Høm and Martyn Reynolds.

Everybody today who engages with culture via Facebook, fashion etc., filters it through their own experiences to model a subjective expression of their relationship to society. This publication considers these common strategies by which cultural consumers and artists use popular culture today. As an artistic strategy these appropriation processes are familiar to artistic production. At the same time curatorial production has increasingly moved towards the instrumentalising of artwork beyond a simple art historical narrative. Modeling Agency discusses the fusion of these two parallel conventions in artistic and curatorial production, which are accepted within the frames of their own discourses, but not each other’s.

Modeling Agency features:

Geir Haraldseth: on messed-up curatorial approaches

Mikkel Carl: on masturbation and appropriating appropriation

Toke Lykkeberg: If Hollywood didn’t exist artists would have to invent it

Maria Kjær Themsen: on the absurd heroism of art-making

Halvor Rønning, Janus Høm and Martyn Reynolds discussing modeling agency

Av: Kjersti Solbakken

Feil forlag at W17

Feil forlag is moving in to W17 at Kunstnernes Hus! From October 1st to January 31st we will run our enterprise from our temporary headquarters at Wergerlandsveien 17

During our stay at W17 we will offer three artists/groups the possibility to work at W17 and realize each their projects that will be produced and launched continously at the house. In addition to this a shop will be run on-site with sale of artist books and magazines, as well as other launches, dinners, seminars and other events Feil forlag is involved in. The goal is to open up our given space for a line of artists and let the visitors participate in processes associated with our publishing activities and the general running of the small press.

W17 is a residency program initiated and funded by the Visual Artists’ Assistance Fund. The program is run by Kunstnernes Hus, and runs from 2008 to 2014. W17 offers studios, production support and viewing opportunities for Norwegian artists or artists who are active in Norway. Studio program is offered three artists at a time for a limited period of time.

Stay tuned here and follow us on Facebook or Twitter for information about launches and other events.

Av: Kjersti Solbakken

Modeling Agency: Book launch, talk & party

Saturday October 15th the book Modeling Agency by Janus Høm and Martyn Reynolds will be launched at 68 m2, Prags Boulevard 43 in Copenhagen.

Modeling Agency by Janus Høm and Martyn Reynolds features texts by Toke Lykkeberg, Mikkel Carl, Maria Kjær Themsen and Geir Haraldseth and is Published by Feil Forlag. The publication will be available for free at the launch.

At the launch there will be a talk that is arranged by Theory & Practice with Toke Lykkeberg, Mikkel Carl, Maria Kjær Themsen, Matthias Borello, Janus Høm and you. Hosted by Ida Holmegaard from T&P.

The party at Sadolin Factory, next door to 68 m2, is arranged by Foreningen Fest & Fornøjelse with DJs: Jens & Mangepenge, Barfod og AC and Bonus Pater. Open from 21 pm to 6 am. Free entrance for all talk-attendees. Burgers from grill by Madsvinet.

In co-operation with:
Feil Forlag
Theory & Practice
Foreningen Fest & Fornøjelse
68 m2 Art Space
Madsvinet
Prags Boulevard

Supported by Statens Kunstråd and Amager Lokaludvalg

Av: Kjersti Solbakken

Feil forlag på Litteratur på Blå

Feil forlag stiller 4. oktober på Litteratur på Blå sammen med forlagene TransFe:r og Det stille forlaget under vignetten Å starte forlag.

I Norge og resten av verden virker det som om de små forlagene blir større, i betydningen mer synlige. Bokens form og plass, og forlagvirksomhetens situasjon i dag har gitt opphav til et økt rom for mikroforlagene, og de siste årene har vi sett et mylder av mindre prosjekter dukke opp på den norske forlagsscenen; alternative kanaler for litteratur med omfangsrike artistiske aspirasjoner, eksperimenterende former og nyskapende innhold.

Mange av de senere års mest interessante og eksperimenterende bøker er ikke utkommet på store, etablerte forlag, men på små idealistiske undergrunnsforlagene. Det stille forlaget, TransFe:r forlag og Feil forlag er tre små, men viktige aktører på forlagsscenen, og de kommer til Blå for å snakke om eksperimentelle ambisjoner og bokformater, forskjeller mellom store og små forlag – motivasjon, utfordringer og idealisme: om hvordan det er å starte og drive et mikroforlag.

TransFe:r forlag er et forlag der oversettelsen utgjør omdreiningspunktet, Det stille forlaget gir ut eksperimenter, sideprosjekter, soloutgivelser, bandgjenforeninger, pseudonymer, korte ting som aldri ble lange ting og havarert stormannsgalskap, mens Feil forlag fokuserer på kunstutgivelser, uten å ville kalle seg et bokforlag i det hele tatt.

Tirsdag 4. oktober klokka 19:00 på Blå. CC: 30,-

Av: Kjersti Solbakken

Feil forlag deltar på ++ på Black Box

Feil forlag er å finne blant deltakerne på ++ i foajeen på Black Box 28. September 2011 19:00. Inngang er gratis.

PROGRAM 28 SEPTEMBER:

Jon Øystein Flink (tekst)
Linn Kurås (performance)
Kuk og Parfyme (installasjon)
Nils Bech (performance)
MOE (konsert)
Lina Kristin Holme/ Fredrik Beberg (skulptur/installasjon)
Feil Forlag (stand)
Øyvind Mellby (installasjon)
DJ Sommersko

Pluss pluss er et kunstarrangement i foajeen på Black Box Teater, etablert våren 2011. Programmet vil bestå av inviterte kunstnere og av kunstnere som er blitt valgt ut gjennom en søknadsprosess. Pluss pluss betyr intet mindre enn Black Box Teater pluss pluss, – en ekstensjon av det yrende scenekunstmiljøet som huset allerede rommer.

Av: Kjersti Solbakken

Åpen radio artists multiple launched

A microphone was mounted on an exterior wall of the venue for the 2010 edition of Novafest, the annual arts and music festival hosted by Oslo’s Radio Nova. On the air 24/7, broadcasting whatever sounds it picked up, from ambient resonances to drunken revellers, everything was streamed live over the internet.

During this week end’s Tekstallianse, we release the full recordings and documentation of this project on an artists multiple of hand-made USB cassette tapes. Available to order, please allow 4 weeks for manufacture and postage.

Check out more about Åpen radio, Pete Fleming or send us an email if you want to place an order.

Av: Andreas Delsett

No one should call you a dreamer

lørdag 29. januar kl. 14:00 på Galleri F15

Azar Alsharif, Cecilia Jiménez Ojeda, Cristina David, Donkey & Punch, Hanne Grieg Hermansen, Mercedes Mühleisen, Richard Alexandersson, Silja Leifsdottir, Stian Gabrielsen, Tora Dalseng og Øyvind Aspen.


Matthew: I was one of the insatiables. The ones you’d always find sitting closest to the screen. Why do we sit so close? Maybe it was because we wanted to receive the images first. When they were still new, still fresh. Before they cleared the hurdles of the rows behind us. Before they’d been relayed back from row to row, spectator to spectator; until worn out, secondhand, the size of a postage stamp, it returned to the projectionist’s cabin. Maybe, too, the screen was really a screen. It screened us… from the world.

No one should call you a dreamer utforsker spørsmål knyttet til begrepene deltakelse og isolasjon, og undersøker hvordan vi forholder oss til konstruerte og reelle bilder. Skillet mellom en drømmer og en eskapist er at sistnevnte betegnelse oftest brukes i en nedsettende betydning. I filmen The Dreamers av Bernardo Bertolucci fra 2003 beveger den amerikanske studenten Matthew seg fra å være en unormalt engasjert betrakter av film til å bli sugd inn i søskenparet Isabelle og Theos absurde univers. Mens studentopprøret i Paris herjer rett utenfor vinduene skaper de tre ungdommene sin egen virkelighet, godt isolert fra omverdenens regler og normer. De drømmer om en annen verden og flykter inn i filmen, som for dem blir mer virkelig og dermed også viktigere enn konflikten som pågår utenfor husets vegger. Hva innebærer det å realisere det mulige? Og hva forteller denne historien oss om vi velger å sammenligne gallerirommet med Theo og Isabelles hus? I filmen kastes til slutt en stein inn gjennom ruta og virkeligheten innhenter og separerer de tre ungdommene.

Å bevege seg inn i kunsten krever ofte en aktiv opphevelse av vantro. Eksisterer den samme formen for åpen hengivelse i lesningen av reelle bilder? Gjennom fiksjonen kan speilingen av samfunnet oppfattes sterkere og mer tydelig enn bilder fra virkelige hendelser. Dramaturgien er stadig mer tilstede i formidlingen av virkelige hendelser. De mest effektive bildene blir plukket ut og utgjør den sammenhengende historien som til en hver tid forteller oss hvem vi er. Jacques Ranciere har sagt at kunsten ikke først og fremst er politisk gjennom de budskapene og følelsene den formidler om verdens konstruksjon. Den er heller ikke politisk gjennom måten den framstiller samfunnsstrukturer, klassekonflikter eller samfunnsgruppers identitet på. Den er politisk nettopp fordi den tar avstand fra disse funksjonene, gjennom den typen tid og rom den skaper, og gjennom den måten den avgrenser denne tiden og fyller disse rommene på.

Verkene i utstillingen problematiserer lesning av bilder i bevegelse kontra fryste øyeblikk man selv kan velge å tre inn i eller ut av. Kunstnerne har utforsket skillet mellom det å lese, se og det å erfare. Utstillingen forholder seg til paradokset som oppstår gjennom forståelsen av det konstruerte virkelige og virkeligheten i det konstruerte, med de definisjoner, sjangrer og kategorier dette har resultert i.


I forbindelse med åpningen lanseres utgivelsen Felines av Stian Gabrielsen og Cecilia Jiménez Ojeda.

Gratis buss fra Universitetsplassen i Oslo kl. 12.00. Retur fra Alby kl. 16.30
Minikonsert med Ola Høyer på åpningen.

Utstillingen og utgivelsen utgjør True Norwegian Black Drama del 3 og 4.
Kurator er Kjersti Solbakken.


Utstillingen åpner lørdag 29. Januar og varer til søndag 20. mars.

For mer informasjon, ta kontakt med Maria Havstam på mch@punktoe.no (tel.: 922 68 408), eller Tor Andreas Gitlesen på gitlesen@punktoe.no (tel.: 901 00 822).

Foto: Azar Alsharif, Before you can read you gotta learn how to see.

Av: Kjersti Solbakken

Trailer for Kontakt av Superhærp

Superhærp – KONTAKT (Trailer) from Vebjørn Guttormsgaard Møllberg on Vimeo.

Kontakt Kommer på Feil forlag våren 2011. Hørespillet er del 1 av True Norwegian Black Drama på Feil forlag.

Hørespillet er laget av Superhærp som består av Øystein Wyller Odden og Vebjørn Guttormsgaard Møllberg.

Av: Kjersti Solbakken

Feil forlag på < ReadMe > på Kurant

Feil forlag deltar på utstillingen < ReadMe > , kuratert av Miriam Haile og Alice S. Welsh for Kurant i Tromsø. Utstillingen er et samarbeid med Tromsø internasjonale litteraturfestival, Ordkalotten 2010.

Se bilder fra utstillingen her og les mer om utstillingen her og her

Av: Kjersti Solbakken

Bilder fra Ut av vår hule

Av: Kjersti Solbakken

Ut av vår hule

Feil forlag har en god porsjon kjærlighet til overs for Nord-Norge, og er derfor ekstra glade for å annonsere vår deltakelse på festivalen Ut av vår hule som går av stabelen 16. til 18. juli på Fauske. Vi pakker koffertene fulle av utgivelser og håper å se både kjente og ukjente på den fine festivalen som befinner seg i dolomittsteinbruddet utenfor Fauske. Se hele programmet her

Foto: Ut av vår hule

Av: Kjersti Solbakken

Lytternes egen kanal

Under Novafest i April kunne man på veggen utenfor Blå finne verket Åpen radio av Pete Fleming. En mikrofon kringkastet all lyd den plukket opp fra festivalområdet, gjennom en internettstream.

Les mer om verket her

Les mer om Pete Flemings arbeid between, a hard place her

Av: Kjersti Solbakken

Åpen radio av Pete Fleming på Novafest

I forbindelse med festivalen Novafest har Feil forlag invitert kunstneren Pete Fleming til Norge for å vise arbeidet Åpen radio.

En mikrofon montert på veggen vil være “på lufta” 24 timer i døgnet og kringkaste all lyd den plukker opp utenfor Novafest, gjennom en internett-stream. Høyttalere inne på festivalen gjør at besøkende kan høre hva som blir kringkastet – og tatt opp. Prosjektet vil nemlig bli utgitt som lydbok etter festivalen

Åpen radio krever aktiv involvering, enten du velger å lytte eller får lyst til å snakke og lage lyd, og Åpen radio gir lytteren muligheten til å ta eierskap over radioen. Skillet mellom sender og mottaker oppheves, og radioen blir et medium for deltakelse, heller enn underkastelse. Internett har ført til en oppblomstring av åpen kilde-løsninger, en utvikling som i grunntanke minner om den som fantes blant de tidlige radiopionerene. I et forsøk på å kombinere disse ideene vil Åpen radio bruke internett til å streame en åpen radio-sending, og slik være en kanal for lytternes egne uttrykk og ideer, diskusjon og moro under Novafest.

Åpen radio er et samarbeid mellom Novafest/Radio Nova, den britiske kunstneren Pete Fleming og Feil forlag.

Novafest finner sted på Blå og Strykejernet 16. og 17. april. Festivalen byr på alt fra kunst til marked og debatt, i tillegg til konserter med blant annet Mount Eerie og Casiokids. Se det komplette programmet for Novafest her

Av: Kjersti Solbakken

Spring break sale!

Feil forlag selger sjela si og arrangerer tidenes SPRING BREAK SALE! Kjøp 3 betal for 2 – Vi spanderer den billigste! Tilbudet gjelder frem til 20. april, og gjelder ved bestilling fra våre nettsider. Bestille gjør du ved å sende en mail til post@feilforlag.no med ditt navn, adresse i tillegg til at du oppgir hvilke utgivelser du ønsker, så sender vi en faktura med 3 ukers betalingsfrist. Gjør som bestemor – kjøp julegavene i april! For mer info om bestilling og tilgjengelige titler, gå til bestilling.

Av: Kjersti Solbakken

Whatever it is, it is pulling us away

Fra åpningen av utstillingen Whatever it is, it is pulling us away, av Sara Elstad Rehnlund og Susanne Quist på One night only:

For mer informasjon se katalogen

Av: Kjersti Solbakken

Ny utgivelse med Sara Elstad Rehnlund og Susanne Quist

Mandag 1. mars åpner Sara Elstad Rehnlund og Susanne Quist utstilling på One night only som holder hus i lokalene til kunstakademiet (hvor gamle spasibar holdt til i gamle dager). Feil forlag lanserer i den forbindelse en utgivelse med tegninger fra utstillingen. Det hele åpner klokken 20:00 og vi håper å se deg der!

Fra One night only sine nettsider:

Sara Elstad Rehnlund og Susanne Quist er tredjeårsstudenter ved Kunstakademiet i Trondheim. Ideen om å lage en utstilling ble til da de oppdaget sammenhenger mellom tegningene sine.

Menneskefigurer befinner seg i situasjoner de ikke har kontroll over. Det kan være en person som er låst fast i en bevegelse som gjentar seg, kroppsdeler som muterer og deler seg opp i flere biter, eller at forstyrrende elementer skaper en uklarhet rundt kroppens funksjoner. Kunstnerne er interessert i hva som skjer når gester blir tatt ut av sin kontekst og tømt for sin umiddelbare betydning. I mange av tegningene får vi se en isolert skikkelse på et ellers tomt ark, men noen ganger zoomes det ut til å vise kontakt mellom to personer, eller det zoomes inn på enkelte deler av kroppen.

Dette kommer frem i forskjellige uttrykk og teknikker: dempede blyanttegninger, collage, grønn tusj, tegning som har blitt video, og kulepenn. De to kunstnerne har ulike tilnærminger, men i utstillingen fusjoneres arbeidene deres til en større enhet av tilstander og kroppsdeler.

På åpningen vil det og bli lansering av en publikasjon med tegninger fra utstillingen, – denne har blitt til i samarbeid med Feil Forlag.

Velkommen!

Av: Kjersti Solbakken

Maria Lyngstad Willassen - There will be blob II

Vi anbefaler alle som befinner seg i Trondheim for tida om å ta turen innom Maria Lyngstad Willassens utstilling There will be blob II på Galleri Blunk. Utstillingen åpner fredag 5. februar klokken 20:00. Se noe av det Maria har gjort for Feil forlag her, her og her

Av: Kjersti Solbakken

Les Fugløya av Martin Ernstsen

Vi gratulerer Martin Ernstsen med sin debut i formatet tegneserie-roman; Fugløya. For alle som har kjøpt boka allerede vil vi anbefale å bestille denne plakaten som Martin lagde i serien en rute for Feil forlag. For dere som allerede har og elsker plakaten – les boka og få med deg hele historien.

Dagsavisens Mode Steinkjer sier dette om romanen: “De svarthvite, detaljrike og generøse tegningene veksler mellom figurativt og skisseaktig, og slik veksler også stemningene. En serie man absolutt bør lese av en serieskaper som lover mye for framtida.” (Les hele anmeldelsen her)

Vi kunne ikke vært mer enig! Kjøp boken hos for eksempel hos våre venner i Tronsmo, Audiatur eller direkte fra jippi.

Av: Kjersti Solbakken

Glædelig jul fra Feil forlag!

Vi i Feil forlag ønsker alle våre venner en riktig god jul og et godt nytt år!

Av: Kjersti Solbakken

Thomas og Jo sendte postkort fra Moss

Lørdag 28. november åpnet brillefine House of Foundation i Moss. Feil forlag stilte med ferdig frankerte postkort og en ekte postsekk, så folk kunne skrive og sende postkort til venner og kjente. Det var det mange som gjorde, blant annet forfatteren Thomas Lundbo. Han skrev et postkort i diktform, nærmere bestemt en fransk diktform beskrevet i Oulipo – Atlas de littérature potentielle. Hver verselinje skal ha et ord som er en bokstav lenger enn den foregående, før det snevrer seg inn og går ned til én bokstav igjen. Den visuelle formen er et stikkord her. Navnet på diktformen er nemlig Losange, som betyr rombe. Kortet fra Thomas er ikke adressert til noen, ettersom det er et budskap til hele folket:

En annen som skrev postkort fra Moss var Jo, hovedpersonen i Jenny Hvals debutroman Perlebryggeriet. Her er kortet hun sendte til en kompis.

Gjør som Thomas og Jo: Dra til Moss, besøk vidunderlige House of Foundation og send et postkort!

Av: Andreas Delsett

Postkort fra Moss

Dra til Moss og send et postkort hjem!

På oppdrag fra Feil forlag har de tre kunstnerne Josefine Lyche, Lars Brekke og Maria Willassen laget hvert sitt postkort fra Moss. De tre postkortene er deres gave til House of Foundation i anledning åpningen av huset.

MARIA LYNGSTAD WILLASSENGreetings from Moss Postkortet tar utgangspunkt i et funnet flyfoto fra 1970, men tilfører en noe uventet sanseopplevelse: Hvis du skraper på postkortet innenfor feltet med grønn skog, Får du fram en frisk lukt av gran.

JOSEFINE LYCHECrystal Rainbow Pyramid Under the Stars Bildet er satt sammen av Kate Moss, kråker, Platonske legemer, en smeltet regnbue og et platercover av Acid Mother Temple

LARS BREKKEBrennanes håp Moss har en kråke i byvåpenet fordi kråker reddet kirken ved å vekke innbyggerne da kirken brant. Senere brant Skredderåsen barnehage ned. Steinerskolen i Moss ligger i nærheten. I dypøkologi vises det til at man av og til må brenne ned for å la nytt liv kunne gro.

Kortet er å få tak i på House of Foundation i Moss. Det kan også bestilles her.

Av: Kjersti Solbakken

Se noe av det som skjuler seg inne i boksen Dead end kids

Les mer om utgivelsen Dead end kids som er til salgs hos Tronsmo sammen med resten av våre utgivelser, og som også kan bestilles direkte fra oss.

Av: Kjersti Solbakken

Åpningshelg på House of Foundation i Moss 28. - 29. November

28. – 29. November åpner endelig våre venner i Audiatur tidenes fineste bokhandel slæsj visningsrom i selveste Moss! Bokhandelen heter House of Foundation og holder hus i lokalene til gamle mølla kunstskole for de som er lokalkjent. Feil forlag er invitert til å være med på åpningen og deltar med et prosjekt hvor kunstnerne Maria Willassen, Lars Brekke og Josefine Lyche bidrar.

Programmet for åpningen finner du her. Vi anbefaler sterkt å komme på åpningen, og nevner i fleng: Freddy Fjellheim, Frode Fivel, Hanna Nordenhök, Vigdis Hjort, Agnar Lirhus, Sara Li Stensrud, Thomas Lundbo, Jenny Hval og Håvard Volden, Erik Bakken Olafsen, Rune Christiansen, Kristin Berget, Helena Eriksson, Inger Bråtveit, Trude Marstein, Jonny Halberg, Kjartan Fløgstad, Paal Bjelke Andersen, Arne Borgan, Thomas Kvam, Audiatur print, Kristian Pedersen og Simen Hagerup, Shwan Dler Qaradaki, Daniel Slettevold og sist men ikke minst, Jørn H. Sværen. Mange gode grunner til å ta toget til Moss og det hele skjer på dagtid så du kommer deg tilbake til byen igjen, slapp helt av!

Av: Kjersti Solbakken

Bendik Kaltenborn gir ut samler på No Comprendo Press

Vi anbefaler alle å ta en kikk på Bendik Kaltenborns bok Serier som vil deg vel som slippes på Sound of Mu lørdag den 14. november. Vi gleder oss! Se Kaltenborns plakat i serien Én rute. Her er hans nydelige trailer for boken!

Av: Kjersti Solbakken

Hele katalogen på Tronsmo 6. November!

Feil forlag fyller to år og feirer med å vise fram alle sine utgivelser (minus 1) på Tronsmo en hel uke. Fredag 6. november mellom 14 og 18 er forleggerne og flere av kunstnerne tilstede for å svare på spørsmål, fortelle om hva de driver med, og signere utgivelser og andre ting.

Av: Kjersti Solbakken

Feir forlags bursdag!

Vi takker alle som kom og feiret Feil forlags 2-årsdag på Internasjonalen i går. Det var en særdeles hyggelig kveld!

Av: Kjersti Solbakken

Feil Forlag fyller år!

Feil forlag fyller i disse dager 2 år, og det tenker vi feire! Det er ingen selvfølge at man som to uerfarne blakke nordlendinger skal overleve så lenge i en så røff bransje. Vi ville imidlertid aldri overlevd uten alle kunstnerne som vi har samarbeidet med, alle musikerne som har stilt opp og alle våre gode hjelpere som vi til tider har utnyttet. I tillegg har vi vært så heldige at folk har møtt opp på arrangementene våre og faktisk kjøpt utgivelser og dermed gjort sitt for at vi i det hele tatt eksisterer. Vi er såpass ydmyke at vi bare må takke og bukke alle som har støttet oss, økonomisk, gjennom tjenester eller ved åndelig veiledning.

Derfor er det bare en ting å gjøre – arrangere en fest! Torsdag 29. oktober blir det fest i 2. etage på Internasjonalen, og det er åpent for alle!

Vi kommer ikke til å selge noe engang, (bortsett fra alkohol i baren såklart) det blir fest for festens skyld. Underveis blir det lettere underholdning:

Program:

  • Ivar Bowitz (Cold Mailman) covrer sine barndomshelter
  • Dj Kavalér (Jon Løvøen) snurrer plater, og det blir smoth coctailjazz av beste sorten.

Ikke minst blir selveste årsberetningen lagt frem, og vi har gjort oss flid i år! Formatet er powerpoint og stikkord er bevegelse, clipart, farger og fonter.

(Øvrig program for kvelden kunngjøres i hist og pist underveis – følg med!)

Av: Kjersti Solbakken

Huset i treet på tegnerforbundet

Torsdag 24. september åpner utstillingen KunstnerbokenTegnerforbundet. Boken Huset i treet og andre tegninger av Hans Borchgrevink Hansen, Matilda Carlid og Bendik Lynghaug, er med på utstillingen. Kunstnerboken viser historiske verk av blant annet Ed Ruscha, Lawrence Weiner, Josef Albers og Olav Christoffer Jensen i tillegg til en rekke samtidskunstnere fra inn- og utland.

Av: Kjersti Solbakken

Slutburger og Feil forlag gjør ære på småforlagene

I anledning Tekstallianse, som går av stabelen nå til helga, vil Feil forlag med svært god hjelp fra Slutburger, gi en liten treat til alle som er glade i sære små saker, som for eksempel småforlag og tidsskrift av den typen du finner på, ja nettopp Tekstallianse. For hvis du tar turen innom Litteraturhuset på lørdag vil du få en unik mulighet til å sikre deg et eksemplar av dette fantastiske Slutburger-bildet, til en svært hyggelig sum. Denne reproduksjonen av bildet er trykket i kun 30 eksemplarer, og blir bare tilgjengelig på Tekstallianse, så lenge beholdningen rekker.

Av: Andreas Delsett

Tekstallianse 2009!

Feil forlag står som en av arrangørene av Tekstallianse 2009 sammen med Audiatur, DSSP, Forlaget Attåt, Gasspedal, Nypoesi, Substrat og Vagant. Helgen 21.-22. august samles over 100 nordiske og internasjonale småforlag, festivaler, tidsskrifter, organisasjoner og nettverk på Litteraturhuset. Tekstallianse er en messe og en festival som viser frem bredden og mangfoldet blant små, mellomstore og mer eller mindre uavhengige og idealistiske aktører innen litteratur, musikk, billedkunst og teater. Felles for alle utstillerne er en vilje til å etablere et alternativ til den kulturelle offentligheten de store forlagene og de største avisredaksjonene representerer.

Arrangementet rommer både en messe, utstillinger og et live-program. Publikum kan gjøre seg kjent med bøker, tidsskrifter og andre publikasjoner, samtidig som det vil foregå opplesninger, foredrag, panelsamtaler, debatter, lanseringer og konserter.

Følg med på Tekstallianses nettsider for program og mer informasjon!

Av: Kjersti Solbakken

Musikk, bøker og magasiner på parkteatrets markedsdag

Lørdag 13. Juni klokka 1300 anbefaler vi deg å ta turen innom Parkteatret i Oslo for å ta en titt på minimarkedet hvor blant annet magasinet Milk and money, platebutikken Big dipper, bladet Hotrod, serieskaperen Øystein Runde og selvsagt selveste Feil forlag stiller opp med det vi har å by på, samt at det visstnok skal være pølser på grillen, musikk og mikrobrygg. Vi gleder oss!

Les mer om eventen her

Av: Kjersti Solbakken

Fra lanseringsfesten på 0047

Vi takker alle som kom innom, og takker spesielt Storsveen, Mugaas og 0047 for en nydelig aften, og til alle som ikke rakk det er alle utgivelsene tilgjengelig på kunstakademiets avgangsutstilling på stenersenmuseet frem til 11.juni. Stikk innom og snakk med personalet der om du ønsker å kjøpe noe! Og selvsagt, ønsker du bestille noe, så bare send oss en mail, så sender vi ferske utgivelser i posten.

Av: Kjersti Solbakken

Horrorfilm, forfall og politisk aksjonisme på Kunstakademiets avgangsutstilling

Lørdag 23. mai åpner den 100. avgangsutstillingen ved Kunstakademiet i Oslo på Stenersen-museet. Blant deltakerne er flere Feil forlag-affilierte kunstnere. Les mer om utstillingen her.

I forbindelse med utstillingen lanseres fire nye utgivelser på Feil forlag! Mennesket Elin Seip debuterer på Feil forlag, i en pamflett redigert av billedkunstneren Kristian Øverland Dahl. Anders Marius Henriksen presenterer tre begynnelser på historier om forfall, Øystein Wyller Odden har skrevet om igjen alt han noensinne har skrevet, mens Feil forlag-medeier Kjersti Solbakken har bearbeidet horrorfilm til tegninger.

Alle utgivelsene vil være til salgs på Stenersen under hele utstillingsperioden, til og med 11. juni. Under åpningen på lørdag spanderer Kunstakademiet vin, og vi lokker med svært fordelaktige priser på de nye utgivelsene. Hele Feil forlags katalog vil for øvrig også kunne beskues under utstillingen.

Les mer om hver utgivelse ved å følge linken til høyre på siden. Bilder kommer snart!

Av: Andreas Delsett

Les mer…

Feil forlag på 0047

Fredag 22. mai klokken 19 er det lansering av ALBUM #2 av Eline Mugaas og Elise Storsveen 0047 lanserer andre nummer av fanzinen ALBUM utgitt av kunstnerne Eline Mugaas og Elise Storsveen. Nøkkelordet for ALBUM # 2 er stilleben og er en slags kunstnernes ”show and tell” som inneholder materiale fra Mugaas og Storsveens omfattende bildesamlinger. Den kommer ut i et opplag på 200 eks. og koster kr 80,-.

I forbindelse med lanseringen av ALBUM #2 har Mugaas og Storsveen satt sammen en eksklusiv en-kvelds utstilling med:

Serina Erfjord

Feil Forlag

Marianne Hurum

Astrid Skumsrud Johansen

Eirik Senje

Sigmund Skard

Kom å se utstillingen, ta en drink og slå kloa i ALBUM # 2, og få også en sniktitt på Feil forlags rykende ferske utgivelser som kommer i forbindelse med kunstakademiets avgangsutstilling som er dagen etter, den 23.mai.

Av: Kjersti Solbakken

Bjørn Bjarre retrospektivt på Sound of Mu

Bjørn Bjarre viser en retrospektiv utstilling på Sound of Mu. Utstillingen åpnet 7. Mai og står til 31. Mai. Vi gratulerer med åpning og anbefaler på det varmeste!

Bjørn Bjarres arbeider gjennom 20 år inkluderer tegneserier, skulpturer, installasjoner, artist books, tekster og tegninger. Han er medlem av Tegneklubben, og lager blant annet veldig fine skulpturer, synes vi. I desember deltok han i prosjektet En rute på Feil forlag. Se hans bidrag her.

Av: Andreas Delsett

Les mer…

Feil forlag på Textival i Gøteborg

Lørdag den 28. Mars reiser Feil forlag til Gøteborg for å delta på Textival. Textival er en litteraturfestival i form av en messe med over 40 forlag, tidsskrifter og andre litteraturaktører, i tillegg til at den består av et live-program med opplesninger og seminarer. I år er temaet for festivalen lyd. Feil forlag vil stille opp med full katalog og godt humør og vi håper å se deg der om du tilfeldigvis befinner deg i Gøteborg for anledningen! Dørene åpner klokken 11:00, stedet er house of Win-Win, Tredje Långgatan 13A. Litt utpå kvelden beveger vi oss til utestedet L’Assassino hvor det blir fest og hvor vi blant annet stiller ut vår eminente plakatsamling sammen med en håndfull andre kunstnere.

Av: Kjersti Solbakken

Huset i treet turnerer med Nordnorsken 2009

Vi er glade for å annonsere at boken Huset i treet og andre tegninger av Matilda Carlid, Hans Borchgrevink Hansen og Bendik Lynghaug er antatt på Nordnorsken 2009. Utstillingen reiser rundt fra Bodø via Hammerfest, Alta og alle andre kroker og kriker i Nord-Norge helt til Svalbard, så om du skulle befinne deg i de traktene i løpet av året sjekk ut Nordnorskens turneplan her. Boken er til salgs på utstillingen.

Av: Kjersti Solbakken

Feil forlag annonserer!

Feil forlag er representert i den nye blekka Oslo – A Poor Man’s Connoisseur Guide to Happy Living in One of the Most Expensive Cities in the World. Guiden består blant annet av en rekke arty annonser, og i den anledning reklamerer våre deilige venner fra Slutburger for oss i en noe experimental but very delicious annonse. Blekka lanseres på Youngstorget i forbindelse med By:larm 18 februar klokka 1900, og vi anbefaler å ta turen for å få med seg Lukestar og Harrys Gym og selvsagt et eks av den fine guiden som Sondre Sommerfelt har lagd. Vi gleder oss!

Av: Kjersti Solbakken

En rute i salg nå

Vårt siste prosjekt En rute, med birdag fra Øystein Runde, Bendik Kaltenborn, Martin Ernstsen og Bjørn Bjarre, er nå i salg på Tronsmo bokhandel i Oslo, og selvfølgelig fra vår nettside. Flere utsalgssteder vil følge.

Av: Andreas Delsett

Les mer…

Buttons!

La hele verden få vite hvem som er ditt favorittforlag, pynt jakka med Øystein Rundes fantastiske logodesign, eller join oss i vår stille protest mot flagredamer/lilladamer/batikkfitter. Fås gratis ved kjøp av produkter i vår katalog så langt opplaget rekker!

2 B continued…

Av: Kjersti Solbakken

Les mer…

Lansering, jubileumsfest og minifestival på en gang!

Øystein Runde / Bjørn Bjarre / Martin Ernstsen / Bendik Kaltenborn

Ergo / Jessica Slighter / Daniel Meyer Grønvold / Dj Cyber Puppy 007

Onsdag den 10. Desember er det klart for lansering og feiring av En rute, samtidig som vi markerer forlagets ett-årsjubileum! Det hele skjer i kjelleren på Revolver og vi feirer med en aldri så liten minifestival med artister som Ergo, Jessica Slighter og Daniel Meyer Grønvold, før Dj Cyberpuppy 007 drar på med godlåter du ikke klarer stå stille til.

Onsdag 10. desember / Kjelleren på Revolver (Møllergata)

Gratis inngang! / Dørene åpner kl. 19.00 / Musikk fra 21.00

Av: Andreas Delsett

Les mer…

En rute

Øystein Runde

Bjørn Bjarre

Martin Ernstsen

Bendik Kaltenborn

Vi har gleden av å presentere prosjektet En rute. Fire tegnere som alle har jobbet med tegneseriemediet på hvert sitt vis presenterer i Feil forlags prosjekt En rute hvert sitt svar på hva en enruter kan være. Rutene trykkes i formatet 49×69 cm, hver i 100 nummererte eksemplarer, og selges for 100,-/stk.

Tegneserien forbindes gjerne med en rekke tegninger og tekster stilt etter hverandre i en rekkefølge. Dermed blir ordet tegneserie en betegnelse som ikke helt gir noen mening når man snakker om enruterformatet. I denne serien får vi presentert 4 enkeltstående arbeider som på hvert sitt vis balanserer på grensene til hva man vanligvis forbinder med sjangeren. Disse fire rutene er både tegninger, tegneserier og plakater på samme tid og utvider enruterformatet ved at de blant annet har valgt å gå bort fra kjennetegn som enten humoren, snakkeboblen, den umiddelbare vitsen, de gjenkjennelige hovedpersonene eller den narrative fortellingen som har en begynnelse og en slutt. Størrelsen spiller i tillegg en rolle for hvordan rutene til slutt oppleves da de ikke er små ruter i en bok, men er skapt for å bli trykt som større plakater. Disse fire rutene hviler ikke på at de befinner seg trygt innenfor en sjanger med klare grenser, men viser en nysgjerrighet for hva som befinner seg nettopp midt i mellom.

Om kunstnerne:

Bjørn Bjarre (1966) er utdannet fra Statens Kunstakademi i 1994, og har siden midten av 1990-tallet arbeidet med en serie skulpturer og tegninger under fellestittelen Abstrakt Følelse, i tillegg til større installasjoner, offentlig kunst og artist books. En samling av hans tegneserier fra slutten av 80-tallet ble utgitt på Jippi Forlag i 2001. Han er tidligere redaktør av UKS-Forum for Samtidskunst og er innkjøpt av bl.a. Nasjonalmuseet og Bergen Kunstmuseum. www.bjarre.org

Bendik Kaltenborn (1980) er en av grunnleggerne av Dongery-kollektivet, og hans serier har i senere tid vært å finne i mange inn- og utenlandske blader som f.eks. Swindle Magazine, The Drama, Stripburger, Glömp og Strapazin. Han har nylig tatt master i grafisk design og illustrasjon på Konstfack i Stockholm, etter å ha tatt en bachelor i det samme på SHKS i Oslo for mange hundeår siden. www.benkalt.no

Martin Ernstsen (1982) har en bachelorgrad i illustrasjon fra England, og studerer for tiden på Konstfack i Stockholm. Han har gitt ut tre tegneseriealbum på Jippi forlag, og jobber nå på sitt fjerde ved navn Fugløya. Martin står også bak et imponerende knippe selvutgitte seriefanziner. www.martinernstsen.com

Øystein Runde (1979) har gitt ut tre tegneseriebøker: Margarin sammen med Kristopher Schau, De Fire Store med Geir Moen – som handler om Ibsen, Bjørnson, Kielland og Lie sin hemmelige karriere som zombie-bekjempende agenter, og The very best of Rundetid, en hel bok med bare fyrstikkmenn i. Han skriver også serien Futen sammen med Knut Solberg, og kommer med en samlebok om den sunnmørske superhelten Bjartmann i 2009. Og så en oppfølger til De Fire Store, så en vikingserie på 143 sider, og så kanskje en sko. www.rundefamily.com

Av: Andreas Delsett

To Feil forlag-kunstnere på 21:24/21:25

Torsdag 30. oktober kl. 18.00 har Pete Fleming og Milumbe Haimbe utstillingsåpning på henholdsvis 21:24 og 21:25. Både Pete og Milmube har tidligere deltatt i prosjekter på Feil forlag. Pete ga i juni ut boken between, a hard place, mens Milumbe har deltatt med performancen Drive, i samarbeid med Tori Wrånes, både under Hovefestivalen og på Tekstallianse. Vi gleder oss veldig til torsdag!

Av: Andreas Delsett

Les mer…

Anders Valde med separatsutstilling i Bodø

Lørdag 18. oktober åpner Anders Valdes utstilling ECHO på Galleri Bodøgaard i Bodø. Anbefales spesielt for de fant Valdes arbeider presentert i boksen og på utstillingen Dead end kids interessante!

Fra invitasjonen til utstillingen:

Anders Valdes kunstneriske praksis går aktivt inn i modernismens formspråk og ideologi, og utforsker dens vedvarende betydning inn i vår tid. Hva kan modernismens formalinteresse si oss i dag, og hvilke reflekser av moderniteten finnes i samtidens samfunnsstruktur? Finnes det noen identifiserbare ekkoeffekter? Modernismens innflytelse og fortellinger kan i dag spores hos en rekke yngre kunstnere, og Valdes blikk for modernistisk arkitektur – dens skulpturelle monumentalitet – er skarpt. Hans arbeider peiler seg inn mot ideologien og premissene bak de manifesterte byggene, bak den elegante designen.

Utstillingen er åpen fra 18. oktober til 30. november.

Av: Andreas Delsett