We have traveled far

Feil forlag presenterer:

WE HAVE TRAVELED FAR

Roxy Farhat, Richard Alexandersson og Jesper Fabricius.

W17, Kunstnernes Hus, Wergelandsveien 17

Fredag 27. januar, 19:00


En liten flat stein i marmor, sort på den ene siden, innsmurt i olivenolje og innpakket i plast. Et dansk leksikon om kunst, musikk, film, radio og tv med små pornografiske bilder klistret på omslaget. Cd-utgivelsen av Dr. Albans plate Born in Africa fra 1996.

Et objekt som er løsrevet fra sin kulturelle kontekst kan presenteres som objektiv data og representere det generelle. Dersom kulturelementet blir for sterkt formidlet beveger objektene seg fra å være eksempler til å være i en helt annen sfære – de omformes til symboler. All kunnskap er historisk situert. Forskning pågår aldri upåvirket av sin samtid og er ikke et hermetisk lukket felt. Clementine Deliss, direktøren for Weltkulturen Museum i Frankfurt am Main, har sagt at desto lengre et objekt har reist i tid og geografi, jo mindre vet man om det, og desto mer vanlig er det å kompensere med overforklarende og reduserende informasjon i utstillingsdesign og formidlingsmateriale. Hun på sin side mener at jo mindre man vet om et objekt, desto flere bøker kan man skrive om det.

Tre objekter har blitt sendt i en sirkel fra en kunstner til en annen. Ingen av kunstnerne kjente hverandre før prosjektet ble igangsatt. Hvordan oppleves det når en påtrengende opplevelse – å få noe i posten utvalgt av noen du ikke kjenner, er ment å sette i gang en prosess hos deg som kunster? Hvordan kan et objekt danne grunnlaget for kommunikasjon på tvers av ulike kunstnerpraksiser? Kan man skrive videre på en allerede tydelig intensjon som ikke er din egen, eller må man forsøke å nullstille objektet for å skape en ny lesning?


Feil forlag er for tiden gjester på W17, Kunstnernes Hus i Oslo. I løpet av en periode på fire måneder vil de gi ut tre publikasjoner av inviterte kunstnere, produsert og lansert på W17. We have traveled far er den tredje utgivelsen i denne serien. Prosjektet er kuratert av Kjersti Solbakken.

W17 er et atelierprogram initiert og finansiert av Bildende Kunstneres Hjelpefond. Programmet drives av Kunstnernes Hus og pågår fra 2008 til 2014. W17 tilbyr atelierer, produksjonsstøtte og visningsmuligheter for norske kunstnere eller kunstnere som er virksomme i Norge. Atelierprogrammet tilbys tre kunstnere av gangen i en begrenset tidsperiode.


Roxy Farhat

Richard Alexandersson

Jesper Fabricius